SARIO

SARIO (pobočka Trnava) – vstupuje do projektu bez finančnej účasti ako konzultant a metodický poradca a je dobrovoľne zainteresovaný do aktivít partnerov. Zodpovedá za metodické usmernenie partnerov pri komunikáciu a spolupráci s nosnými hospodárskymi a obchodnými partnermi Trnavského kraja a celého slovenského prihraničného regiónu; odporúča v spolupráci s Klastrom obsahovú náplň pravidelných polročných brífingov o aktualitách a nových trendoch v uplatňovaní a využívaní inovačných technológií; metodicky usmerňuje partnerov v súvislosti s organizovaním podnikateľských misií pre kooperáciu subjektov z prihraničného regiónu. Bude tiež partnerom poskytovať usmernenie a odporúčania pri zostavovaní Zásobníka inovatívnych a zelených technológii.

Naposledy komentované