KHK

Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja, ako hlavný cezhraničný partner má za úlohu administratívnu, marketingovú a koordinačnú úlohu na českej strane, zodpovedá za riadenie projektu na českej strane ako hlavný cezhraničný  partner, spoluzakladá slovensko-český klaster pre marketing a propagáciu inovačných technológií v cezhraničnom regióne, zriaďuje a zabezpečuje technické vybavenie informačného marketingového centra na českej strane cezhraničného regiónu,  zabezpečí vypracovanie zásobníka inovatívnych technológií na českej strane regiónu a podieľa sa na organizovaní spoločných podnikateľských misií pre kooperáciu podnikateľských a hospodárskych subjektov.

Zriadenie web stránky, vybudovanie informačného a marketingového centra zabezpečí cestou externých dodávateľov, ostatné činnosti vykonáva s využitím  potenciálu vlastných zamestnancov. Prostredníctvom centra a novoprijatých odborných manažérov bude poskytovať poradenské a informačné služby pre užívateľov na českej strane prihraničného regiónu a spoluorganizovať podnikateľské misie v spolupráci so SARIO.

Webová stránka hlavného cezhraničného partnera projektu je www.zelenyklastr.cz.

Naposledy komentované