FMK UCM

Vedúci partner FMK UCM v Trnave zodpovedá za implementáciu po organizačnej, koordinačnej, finančnej a metodickej stránke. Zodpovedá tiež za vytvorenie Klastra pre marketing a propagáciu inovatívnych technológii, vybudovanie a technické a technologické zabezpečenie informačného a marketingového centra, organizáciu konferencií.

Koordináciu projektu a jeho implementáciu zabezpečí vlastnými zamestnancami a novoprijatými odbornými manažérmi pre informačné a marketingové centrum. Ďalej zabezpečí vypracovanie Programu rozvoja a využitia inovatívnych a zelených technológií v regióne, bude sa podieľať na vypracovaní zásobníka technológii, zriadi webovú stránku projektu formou externého dodávateľa tovarov a služieb.

FMK UCM má v tejto činnosti skúsenosti z viacerých už realizovaných alebo v súčasnosti implementovaných projektov. Prostredníctvom marketingového a informačného centra bude zabezpečovať servis a poskytovať poradenstvo pre oblasť inovatívnych a zelených technológii. Bude realizovať úvodnú konferenciu o inovatívnych technológiach, ich marketingu  a uplatnení v regionálnom rozvoji.

Naposledy komentované