Program rozvoja a využitia inovatívnych a zelených technológií

Predmetom je poskytnutie služby, ktorej výsledkom bude vypracovanie Programu rozvoja a využitia inovatívnych a zelených technológií SR (ďalej len “Program”) s dôrazom na zelené technológie v členení úrovne NUTS II pre Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj.

Viac informácií je v priloženom dokumente: 2011-03-14_VO_UCM_vyzva-v3 .

Trnava, 14.03.2011

Naposledy komentované