|

Internetoví giganti majú problém so skleníkovými plynmi

Podľa poslednej správy spoločnosti Verdantix, firmy ako Netflix, Google, Facebook a ďalšie budú musieť podniknúť vážne kroky na zníženie objemu skleníkových plynov, ktoré produkujú.

V správe sa ďalej hodnotí prístup 14 najväčších internetových a sieťových spoločností (sociálne siete) a ich aktuálny prístup môže byť v skratke charakterizovaný takto:

Akama: má za cieľ dosiahnúť vedúcu pozíciu v environmentálnom prístupe v rámci internetového sektoru, uvádza dáta o skleníkových plynoch,

Alibaba: neuvádza žiadne dáta o skleníkových plynoch, povedomie vo firme ohľadom životného prostredia rastie,

Amazon: odmietol žiadosť akcionárov o správu k produkcii skleníkových plynov,

Apple: má k dispozícii komplexnú správu, avšak bez stanovených cieľov k znižovaniu svojho karbónového footprintu, uvádza dáta o skleníkových plynoch,

Baidu: žiadne dostupné údaje indikujú aj absentujúcu stratégiu k životnému prostrediu,

eBay: má zoznam najlepších skúseností ohľadom skleníkových plynov, snaží sa o ich znižovanie, uvádza dáta o skleníkových plynoch,

Expedia: v rámci svojho prístupu nevyvíja žiadnu aktivitu smerom k životnému prostrediu,

Facebook: ako súkromná spoločnosť sa momentálne vyhýba zisteniam o svojej produkcii skleníkových plynov,

IBM: zameriava sa na energetickú výkonnosť a obnoviteľné zdroje, avšak bez konkrétnych ukazovateľov v rámci svojich 3 cieľov,

Google: má inovatívnu energetickú stratégiu a osobitnú komunikačnú stratégiu, uvádza dáta o skleníkových plynoch,

Netflix: ignoruje výzvy, ktoré sa týkajú skleníkových plynov,

Priceline: taktiež sa vyhýba diskusii o skleníkových plynoch,

Salesforce: postupne zlepšuje svoju internú komunikáciu ohľadom otázok trvalej udržateľnosti,

Tencent: úplný nedostatok akéhokošvek prístupu alebo stratégie voči skleníkovým plynom,

Yahoo!: aktuálne si precizuje svoje ciele v životnom prostredí, informácie z jeho strany sú zatiaľ obmedzené.

Podľa správy budú internetové firmy stále viac konfrontované so spotrebou energie a emisiami skleníkových plynov vo svojich dátových centrách. Ministerstvo energetiky USA odhaduje, že dátové centrá spotrebujú 3 % z celkovej produkcie elektrickej energie v USA.

Zdroj: EartTechling, Verdantix, 26. 09.2011

 

 

 

 

Short URL: http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=432

Pridal on Sep 26 2011. Filed under IT, Zaujímavosti. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Pridaj komentár

Naposledy komentované