|

Súhrnná monitorovacia správa pre riadiaci orgán

V 1.kvartáli 2011 predložili vedúci partner projektu Univerzita sv. Cyrila a Metóda a taktiež hlavný cezhraničný partner Krajská hospodářská Komora Jihomoravského kraje svoje monitorovacie správy svojim nadriadeným orgánom. Obsahom správ bolo monitorovacie obdobie od 31.03. do 31.12.2010.

Hlavnými činnosťami bola  analýza cieľovej skupiny pre Klaster a budúce marketingové a informačné centrum Klastra. S potenciálnymi tvorcami webovej stránky sa konzultoval dizajn, ktorý by mal reflektovať skutočnosť, že stránka bude zameraná pre inovatívne a zelené technológie a preto by mal by byť  zabezpečený vhodný mix informatívnosti stránky a mediálnych prvkov (fotografie, videá) . V monitorovanom období  boli diskutované a konzultované s hlavným cezhraničným  partnerom a SARIOM aj cieľ Programu, rámcové prvky, ktoré budú tvoriť jeho východiská ako napr. socio-ekonomická situácia v prihraničnom regióne, právna forma klastra, komunikačná stratégia voči vybraným cieľovým skupinám podnikateľom, samosprávam, študentom.

Obidve monitorovacie správy boli zaslané v rámci tzv. súhrnnej monitorovacej správy za monitorované obdobie od 31.03. do 31.12.2010 s dátumom zaslania k  30.4.2011.

 

 

Pripojiť odscanované monitoracie správy SR + ČR + súhrnnú monitorovaciu správu

Short URL: http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=155

Pridal on May 2 2011. Filed under Projektové aktivity. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Pridaj komentár

Naposledy komentované