|

Kontext vzniku projektu

Samotná hlavná myšlienka  na vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne vznikla v priebehu roku 2009. Ako vhodný nástroj realizácie a financovania tejto myšlienky sa ukázal Operačný program – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 realizovaný na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.

V priebehu roka 2009 bol na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda v spolupráci s českým partnerom Krajskou hospodárskou komorou Juhomoravského kraja  a konzultantom a metodickým poradcom Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) vypracovaný a následne podaný projekt v rámci vyššie uvedeného operačného programu. Operačný program bol v rámci prioritnej osi 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce zameraný na  oblasť podpory rozvoja podnikateľského a inovačného prostredia.

Hlavným cieľom projektu bolo inštitucionálne posilnenie inovačného potenciálu prihraničného regiónu formou výmeny skúseností a know how, podporou kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, poskytovaním odborných informácií o inovatívnych a zelených technológiách.

Počas schvaľovania projektu  bolo organizovaných niekoľko rokovaní s hlavným cezhraničným partnerom z Českej republiky a to v Hodoníne, Brne a v Bratislave. Zmluva bola rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metóda podpísaná 10.1.2011, vedúci partner v spolupráci s partnermi upravili termíny realizácie projektových aktivít od začiatku roka 2011.

Short URL: http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=153

Pridal on Mar 21 2011. Filed under Projektové aktivity. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Pridaj komentár

Naposledy komentované