Domov » Projektové aktivity You are browsing entries filed in “Projektové aktivity”

Green Design vs. Green Washing

marketing_identity

Klaster pre zelené a inovatívne technológie pripravil v spolupráci s riaditeľom Slovenskej rady pre zelené budovy Ing.arch. Tomášom Gunišom prezentáciu s názvom Green Design vs. Green Washing pre účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na šírenie najnovších vedeckých poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu, médií a komunikácie v nadväznosti […]

Október 30th, 2013 | Posted in Aktivity,Projektové aktivity,Zaujímavosti | Read More »

Tretia podnikateľská misia

misia

Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pozýva záujemcov na tretiu podnikateľskú misiu, ktorá sa bude konať 18. – 19. júna 2012 v Trnave a v jej blízkom okolí v rámci projektu “Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne”. Účastníci […]

Máj 29th, 2012 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Brífing k založeniu Klastra v Brne

IMG_5800_bm

Dňa 15. mája sa konal v Brne v priestoroch hlavného cezhraničného partnera KHK pravidelný polročný brífing, v rámci ktorého boli média a odborná verejnosť informovaní o aktuálnej situácii a výsledkoch pri realizovaní projektu. Podrobnejšia informácia sa nachádza v zázname z brífingu. Zdroj: KHK, 15.05.2012 Záznam z brífingu

Máj 18th, 2012 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Brífing pre miestne média

brífing

Dňa 03. apríla 2012 sa konal brífing o projekte pre miestne médiá. Projektový tím za prítomnosti dekanky FMK p. Dany Petranovej informoval o aktuálnom priebehu realizácie aktivít projektu vytvorenia Klastra pre zelené a inovatívne technológie, o pokroku pri vytvorení a zabezpečení marketingových a informačných centier klastra, ich vybavení knižným fondov a počítačovou technikou a o […]

Apríl 4th, 2012 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Druhá podnikateľská misia

inkubKun

Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pozýva záujemcov na druhú podnikateľskú misiu, ktorá sa bude konať 28. – 29. marca 2012 v Skalke pri Kyjove (Česká republika),v rámci projektu “Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne”. Účastníci misie navštívia Centrum Hi-technológií v Uherskom Brode, […]

Marec 15th, 2012 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Pracovné stretnutie VP a HCP v Trnave – september 2011

trnava_sept

Pracovné tímy vedúceho partnera UCM a hlavného cezhraničného partnera KHK uskutočnili svoje ďalšie pracovné stretnutie v Trnave 22. septembra, ktoré bolo zamerané na sumarizáciu dosiahnutého pokroku, ako aj vzájomnú informáciu o nadchádzajúcich podujatiach. Práce finišujú na príprave Zásobníka zelených technológií, ako aj príprave informačných centier Klastra.  Prezentácia samotného klastra sa pripravuje na november 2011 v […]

September 23rd, 2011 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Priebežná informácia o vytvorení IMC Klastra

centrum

Univerzita sv. Cyrila a Metóda vyčlenila pre potreby informačného a marketingového centra klastra (IMC) 2 miestnosti. V súčasnosti sa očakáva dodávka interiérového vybavenia nábytkom. Priebežne sa objednáva a dopĺňa knižný fond IMC. Vybavenie počítačovou technikou sa zrealizuje po ukončení obstarania hardvéru za celú univerzitu v predpokladanom termíne VII – IX. mesiac tohto roka. Centrum bude […]

Jún 22nd, 2011 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Stretnutie partnerov projektu v Brne – jún 2011

brno

Dňa 16. júna sa uskutočnilo ďalšie stretnutie projektového tímu tentokrát v Brne. Partneri sa navzájom informovali o dosiahnutom pokroku pri realizácií jednotlivých aktivít projektu a dohodli sa na modifikácii harmonogramu v súlade s prebiehajúcimi verejnými obstarávaniami, ako aj vzhľadom na potrebnú koordináciu pri prezentovaní výsledkov počas plánovaných podujatí na jeseň 2011.

Jún 17th, 2011 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Súhrnná monitorovacia správa pre riadiaci orgán

report

V 1.kvartáli 2011 predložili vedúci partner projektu Univerzita sv. Cyrila a Metóda a taktiež hlavný cezhraničný partner Krajská hospodářská Komora Jihomoravského kraje svoje monitorovacie správy svojim nadriadeným orgánom. Obsahom správ bolo monitorovacie obdobie od 31.03. do 31.12.2010. Hlavnými činnosťami bola  analýza cieľovej skupiny pre Klaster a budúce marketingové a informačné centrum Klastra. S potenciálnymi tvorcami […]

Máj 2nd, 2011 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Stretnutie partnerov projektu v Smoleniciach – marec 2011

Smolenice

Dňa 22.3.2011 sa konalo spoločné stretnutie partnerov projektu v Smoleniciach. Predmetom konzultácií boli všetky aktivity, ktoré sú v rámci projektu plánované, konkrétne  spôsob fungovania webovej stránky pripravovaného klastra, logo klastra, príprava Programu rozvoja a využitia zelených technológii, aby bol výsledný dokument homogénny a konzistentný. Hlavný cezhraničný partner pripraví obstaranie podľa svojho zákona v najbližšej dobe. […]

Marec 25th, 2011 | Posted in Projektové aktivity | Read More »

Naposledy komentované